KTZ - KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJESİKTZ projeleri ülkemizde faaliyet gösteren imalat firmaların küresel firmalara ihraç edeceği ara malları geliştirilmesi ve numune/prototip üretimini gerçekleştirmelerine yönelik projeler olup Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.


Proje başvurusunda ihracat gerçekleştirilecek firmanın küresel bir firma olduğuna ilişkin destekleyici bilgilerin ortaya konması gerekmekle birlikte, küresel firma ile gerçekleştirilecek bir sözleşme vb. belge sunulması da beklenmektedir.Program Adı KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ YETKİNLİK PROJESİ - KTZ
Program Süreci Sürekli açık
Program Amacı Yurt içi imalat firmalarının, ciro ve marka bilinirliği yüksek küresel ölçekli firmaların tedarikçi listelerine girebilmelerine yönelik olarak ürün geliştirme, prototip ürün üretimi, test/analiz, doğrulama, kalite kontrol ve ölçme çalışmalarına yönelik destek sağlanarak ihracatın geliştirilmesidir.
Destek Miktarı Azami 1 Milyon Dolar
Destek Oranı%50
Proje Süresi Azami 2 yıl
Desteklenecek Giderler

Makine, Ekipman, Donanım Alımı

Yazılım Alımı

Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri (azami 100 bin Dolara kadar)

Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Uygun Başvuru Sahipleri Tedarikçilerin KTZ Yetkinlik Projesi başvurusunda bulunabilmesi için üretici olmaları gerekmektedir.
Değerlendirme Kriterleri

Mevcut üretim yetkinliği ve geliştirme potansiyeli,

Finansal performans,

Bilgi sistemleri yönetimi,

Organizasyon ve insan kaynakları.

Ön inceleme çalışmasının yanı sıra gerekli görülen durumlarda Bakanlık yetkilileri başvuru sahibitedarikçiyi yerinde inceleyebilir.

Programa Özel Şartlar

Projede gerekçelendirilmesi halinde onaylandıktan sonra tedarikçi KTZ Yetkinlik Projesini bir defaya mahsus olmak üzere revize edilebilir.

Proje kabulünden itibaren 6 aylık süreler halinde gerçekleşme raporu sunulmalıdır.

Alımı gerçekleştirilen makine, ekipman ve yazılım 3 yıl boyunca satılamaz.

Diğer Ticaret Bakanlığı Destekleri
veriverde proje & danışmanlık