YATIRIM TEŞVİK BELGELENDİRME SÜRECİNDE FATURALANDIRMALARDA DİKKAT EDİLECEKLER

Yatırım teşvik belgelendirme süreci içinde firmanıza almış olduğunuz tüm makine ekipmanlarınızın teşvik kapsamında değerlendirilmesi için faturalandırma sürecine de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle alım yapacağınız yerli ve ithal her makine ekipman için proforma faturada ve E-TUYS sistem üzerinde listede yer alan şekliyle fatura alınmalı proforma, liste ve fatura birbiri ile uyumlu olmalıdır. Özellikle ithal makine alımlarında ilave olarak GTİP numarasına da dikkat edilmesi, listede belirtilen ve satın alımı gerçekleştirilen makine ekipmana ilişkin GTİP numarasının aynı olmasına dikkat edilmelidir.

Buna ilave olark alım yapacağınız makine ekipmana ilişkin öncelikle E-TUYS sistemi üzerinden gerçekleştirme işlemi yapılmalı bu kapsamda yerli makine için; tedarikçi firmaya ait vergi numarası ve E-mail adresi bilgilerinin veri girişi yapılması, ithal makine için yurtdışı listede "Gümrük ID" oluşturulması, gümrükçü firma ile KDV istisna yazısı ile birlikte paylaşılması gerekmektedir.

Yerli makine alımlarında sisteme sadece fatura girişi yapılmakta ve bu girişler XML formatında olmaktadır. İthal makine alımlarında ise sisteme gümrük giriş beyannamesi PDF formatında yüklenmekte, bu beyanname yüklemesi için mutlaka yevmiye tarih ve numarası firma muhasebe biriminden alınarak girilmelidir.

Proje kapama (tamamlama vizesi) aşamasında tüm yerli ve ithal makine ve ekipman alımlarına ilişkin belgelerin eksiksiz olması, yevmiye tarih ve numara girişlerinin yapılmış olması gerekmektedir.