Yatırım Teşvik
Danışmanlığı

Proje Hazırlama ve
Yönetimi Danışmanlığı

Güncel Destek Bilgileri

Çalışma Alanlarımız

Destekler Hakkında Merak Edilenler
 • İşletmem destek ödemelerini ne zaman almaya başlar?
  İşletmenizin destek ödemelerinden faydalanabilmesi için ilk olarak ilgili proje teklifinizin kabul edilerek sözleşme imzalanmasının ardından proje faaliyet planında belirtilen faaliyetler gerçekleştirildikten ve satın alım...

 • İşletmem için yatırım teşvik belgesi mi hibe desteği mi daha avantajlı?
  Yatırım teşvik belgesi ve hibe desteklerine ilişkin projeniz, yatırımınız, faaliyet gösterdiğiniz sektör, ilgili destek programı koşulları ve faaliyet gösterdiğiniz bölge il koşulları ele alınarak değerlendirilmelid...

 • Ne zaman proje hazırlanmalı?
  İşletmenizin gelişimine ilişkin bir yatırım planınız olduğunda ve uygun proje teklif çağrısı olduğunda proje yazımı değerlendirilmelidir. Aksi takdirde proje hazırlamanız firmanızın faydasına olmayacaktır.Çağrı ba...

 • Yatırım teşvik belgelendirme süreçlerinde gerekli evraklar nelerdir?
  Sürecin danışman firma aracılığı ile yönetilmesine yönelik olarak firmaların ilk etapta vermesi gereken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olan belgeler;...

 • Yatırım teşvik belgelendirme ücreti nedir?
  Yatırım teşvik belgelendirmesine ilişkin olarak danışmanlık ücreti haricinde sistem üzerinden gerçekleştirilecek ödemelere ilişkin;03.09.2021 tarihli 31587 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan kararname ile birlikte YTB için D...

 • Mevcut yatırım teşvik belgesinde hangi konularda revizyonlar yapılabilir? Revizyon için belli bir süre geçerli midir?
  Yatırım teşvik sistemi üzerinde;Makine Ekipman Revizesi,Sabit Yatırım Finansman Revizesi,Süre Uzatımı Revizesi,...

 • İşletmeme yatırım teşvik belgesi almak için danışmanlık hizmeti almalı mıyım? Yatırım teşvik belgelendirme danışmanlığının avantajı nedir?
  Yatırım teşvik belgelendirme süreçleriniz işletmeniz tarafından yönetilebilir, danışmanlık hizmeti alımına ilişkin bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bununla birlikte danışmanlık hizmeti ile birlikte danışman firmanın konu ile il...